חברת ייעוץ ארגוני וסדנאות פיתוח כישורים בינאשיים-
מקצועיים באמצעות סדנאות תוכן, העצמה וגיבוש