הצלחה מורכבת מהישגים קטנים לאורך הדרך, ועל כן חשוב לייצר מודעות להצבת יעדים בקרב העובדים.
הצלחות אישיות של העובדים במשימותיהם היומיומיות תורמות להצלחתו של הארגון כולו.
מטרת הקורס – מתן כלים ופיתוח מיומנויות להצלחה בכל תחום שנבחר.

הקורס מתמקד בנקודות הבאות:

  • האם הצלחה היא דבר סובייקטיבי או אובייקטיבי?
  • כיצד ההצלחה שלנו עוברת דרך אנשים אחרים?
  • אם לא תלמד "לא להצליח" לא תצליח ללמוד
  • ניהול זמן נכון בדרך להצלחה
  • האם מבחן התוצאה הוא הקובע?
  • כיצד קובעים חזון ומטרות, ואיך מובילים לעמידה ביעדים?

כתיבת תגובה