ניהול זמן זו סוגיה קריטית בעולם הארגוני – הזמן הוא משאב מוגבל שחשוב לנצל בצורה יעילה.
הסדנה מעניקה כלים יישומיים לניהול זמן אפקטיבי כיחיד וכקבוצת עבודה.

הקורס מתמקד בנקודות הבאות:

  • ​תכנון מקדים ושלבי עבודה נכונים
  • חשיבותם של יעדים מדידים בדרך למטרה
  • שימוש נכון במשאבים הזמינים לנו
  • יכולת האצלת סמכויות
  • תיעדוף משימות בזמן מוגבל
  • ​הבנת המושגים "יש זמן – אין זמן" ו- "כאשר אין זמן – מוצאים זמן"

כתיבת תגובה