אנחנו במן אנד מיינד מאמינים כי דרך חוויה ניתן להגיע לתוצאה.
בסדנת הגיבוש הכיתתי נשחק ונדון בשיתוף הפעולה בכיתה, עבודת הצוות והיכולת לראות אחד את השני בתוך הקבוצה.
הסדנה נותנת דגש ליכולות השונות הקיימות בכל אחד מהמשתתפים ומרכזת את תשומת הלב ביתרונות הקבוצה.
Back to list

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה