ערב אחד סיפר אינדיאני אחד לנכדו על המאבק שמתרחש בתוך אנשים….

הוא אמר:

"בני, המאבק הוא בין שני זאבים בתוך כולנו:

זאב אחד הוא רוע, כעס, קנאה, צער, חרטה, תאוות בצע, יוהרה, רחמים עצמיים, אשמה, עלבון, נחיתות, שקרים, עליונות ואגו.

הזאב השני הוא טוב, הוא הנאה, שלום, אהבה, תיקווה, שלווה, ענווה, טוב לב, נדיבות, אמפטיה, אמת, רחמים ואמונה."

 

הנכד חשב על זה במשך כדקה ולאחר מכן שאל את סבו:

"איזה זאב מנצח?"

האינדיאני ענה בפשטות: "זה שאתה מאכיל"

פונים למשתתפים ואומרים להם –תבדקו את עצמיכם איזה זאב אתם בוחרים להאכיל כאשר אתם נפגשים בקונפליקט עם אוכלוסיות שונות מכם!