אנו חיים בחברה המורכבת מאוכלוסיות שונות ומגוונות, מסורות מרובות, והרבה מאוד דעות. הכיתה כמיקרו-קוסמוס לחברה הישראלית של ימינו –
עד כמה אנחנו סובלניים לדעות ואוכלוסיות שונות, הן בתוך הכיתה שלנו והן בחברה הישראלית בכלל?

באמצעות שימוש במתודות חווייתיות אנו מובילים את הכיתה לדיונים בנושאים הבאים:

  • כיצד אנו מקבלים שוני בכיתה שלנו?
  • הקשבה לדעות האחר אשר אינן עולות בקנה אחד עם דעותיי
  • שיתוף פעולה והבנת אוכלוסיות מוחלשות וחלשות בחברה
  • כיצד אנו תופסים אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית?
  • סובלנות אישית וסובלנות חברתית בקבלת השונה
  • יצירת מערכות יחסים של שיתוף פעולה וטובת הכלל

הסדנה מועברת בעזרתה של סיון – מנחה בחברת מן אנד מיינד, בעלת פיגור שכלי-התפתחותי. סיון משתפת את סיפור חייה עם משתתפי הסדנה ומעלה סיטואציות עימן היא צריכה להתמודד בחיי היום-יום בחברה הישראלית.

מה תלמידים חושבים על הסדנה

כתיבת תגובה