מחלקים את הכיתה ל-5-8 קבוצות לפי הישיבה שלהם בכיתה ומכריזים על תחרות מחיאות כף!

המנחה מרים את היד גבוה מול כל קבוצה, וכשהוא מוריד את היד עד הסוף, כל חברי הקבוצה צריכים למחוא כף ביחד. במידה והוא לא מוריד את היד והקבוצה מוחאת כף- הם פסולים.

עושים סבב ראשון לתרגול ועוברים קבוצה קבוצה כדי לתרגל מחיאת כף משותפת כשהמנחה מוריד את היד.

לאחר התרגול, המנחה עובר בין הקבוצות באופן רנדומלי ומבלבל אותם עד שכולם נפסלים וקבוצה אחרונה נשארת הזוכה.