החידה הבאה היא חידה אישית, אני הולך לחלק לכל אחד מכם דף, נא להשאיר את הדף הזה הפוך על הברכיים עד שאני אסיים לחלק לכולם.

אחרי החלוקה אתם תסתכלו על הדף ותצטרכו לגלות מה כתוב שם… מי שמצליח לראות מה כתוב, לא צועק את הפתרון! גם לא צועק וואי וואי וואי מצאתי ! הוא ניגש אליי בשקט ואומר לי באוזן מה כתוב. אם זה יהיה נכון, אני אגיד לו שצדקת אבל אז אני אבקש ממנו לחזור למקומו ולתת לאחרים להצליח לעלות על הפתרון.

לפני שמחלקים את החידה לכל אחד מהתלמידים חשוב מאוד להראות את הדף ולשאול מי מכיר את החידה הזו!  אם יש תלמידים שמכירים, לא לחלק להם את החידה, אפשר להוציא אותם מחוץ לכיתה ולתת להם את הדף לראות אם הם זוכרים את הפתרון. אם תלמידים שמכירים יתחילו להסתכל על הדף זה כבר יגלה לאחרים את צורת ההסתכלות.

כאשר תלמיד מגיע עם הדף ואומר לכם באוזן את הפתרון הנכון אתם לוקחים לו את הדף ולא משאירים אצלו.

כמובן בסוף התרגיל לא לשכוח לאסוף את כל הדפים מהם!

רמזים לפתרון:

  • לא כתוב כאן 'כוח'
  • זה בעברית
  • יש יותר ממילה אחת
  • יש משפט שלם
  • אין קו מיותר
  • הכי חשוב- הכל עניין של זווית ראייה!

הסבר למנחה- שינוי זווית הסתכלות כשמסתכלים על משהו בדרך שונה מהרגיל אפשר לראות דברים שונים. אפשר ליישם את זה בקלות מאוד בחיים בכל מיני תחומים – אפילו בהגהה לעבודה לבית ספר – אם נחליף את הפונט לגוטמן יד בראש 32 במקום הדיוויד 12 הרישמי והמסודר, כל העבודה תראה לנו אחרת ונוכל לגלות כלפיה הרבה יותר ביקורתיות.