דיון קבוצתי – סיכום ביניים של האווירה בכיתה

  • איך ניתן להגדיל בכיתה את ה-T ? מה אני מבקש ומה אני מוכן לתרום כדי שזה יקרה?
  • מה הדברים בכיתה שמייצרים אווירה של w ומה הדברים שמייצרים בכיתה שלנו אווירה של T?

הפסקה