הסדנה כשמה כן היא –
נקיים מעגלי שיח בנושאים הבוערים בחברה הישראלית. נתעמק בשאלות של צדק, שוויון, פלורליזם, סובלנות. נוציא את התלמידים מאזור הנוחות המחשבתי שלהם ונשאל שאלות קשות, כאלה שיעזרו להם לפתח חשיבה ביקורתית.
הסדנה מתאימה לשכבה אחת או לבית ספר שלם ומועברת בחצאי כיתות.

כתיבת תגובה