התלמידים בכיתה ט ניצבים בפני צומת מרכזית בחיים, הבחירות שיעשו במעבר לתיכון ישפיעו עליהם למשך כל חייהם. חלקם נדרשים בפעם הראשונה לבצע חשיבה מושכלת כאשר הלחצים מסביב גדולים.

תהליך ההכוון מלווה את התלמידים יד ביד ומספק להם כלים לקבלת ההחלטות שלהם.

שלוש סדנאות לבחירה: