גיל המצוות הינו שלב משמעותי בהתבגרות התלמידים והתלמידות והוא בא לידי ביטוי באחריויות שונות בחיי המשפחה והלימודים. אך האם שלב זה משמעותי בחיינו בגלל החשיבות התרבותית, המסורתית או מהמקורות היהודיים שלנו?

הסדנה מאפשרת לתלמידים להתבטא באופן חופשי באחד הנושאים המרכזיים המרכיבים ומאחדים אותנו כעם.
מטרת הסדנה היא לזהות את המרכיבים השונים המעצבים את זהותו היהודית של התלמיד, תוך היחשפות לתפיסת אחרים את יהדותם.

בסדנה נדון בנקודות הבאות:

  • מיהו יהודי? – רבנות אל מול העולם החילוני
  • זרמים שונים ביהדות
  • יהדות דתית אל מול מול יהדות תרבותית
  • יהודי? ישראלי?
  • כיצד היהדות האישית שלי באה לידי ביטוי?

כתיבת תגובה