Document

שאלון סגנונות מנהיגות וקבלת החלטות

ברוכות וברוכים הבאים לשאלון אפיון אישיותי שיעזור לכם/ן לזהות את סגנון המנהיגות
וקבלת ההחלטות שלכם.
על מנת שתמלאו את השאלון המותאם לכם/ן, אנא בחרו את השאלון הרלוונטי לכם/ן: