שואלים את הכיתה מה ההבדל בין קבוצת אנשים לבין צוות?

כותבים את כל התשובות על הלוח, לבסוף מסבירים כי ההבדל הוא:

2- תלות הדדית

1- מטרה משותפת

מראים את סרטון הודי-

נקודות לדיון (החלק השני של הדיון הוא חלק מרכזי במתודה)

  • מה בעצם היו האנשים על האוטובוס, קבוצת אנשים או צוות?

תשובה- בתחילה הם היו קבוצת אנשים אבל אחר כך תפקידם התחלף והם הפכו לצוות לכל דבר: הייתה להם מטרה משותפת- להזיז את הבול עץ כדי שהאוטובוס יוכל לעבור וכן הייתה להם תלות הדדית- הם היו תלויים אחד בשני על מנת שיוכלו להצליח במשימה.

  • דבר נוסף שרואים בסרטון זה שלצוות יש מנהיג… שואלים את התלמידים מי היה המנהיג בסרטון הזה – התשובה הראשונית של התלמידים היא שהילד היה המנהיג – כאשר הם אומרים את זה אנחנו אומרים להם מיד הילד לא היה המנהיג – הילד היה מטורף. הוא חשב שהוא יכול לבד לדחוף את בול העץ. ואז שואלים אותם מי היה המנהיג??? התשובה היא הראשונים שהגיעו וקראו לכולם לבוא לעזור לילד – אלו שאמרו – בואו יש לו אחלה רעיון נעזור לו….

המנהיג הוא לאו דווקא מי שעומד בראש, הוא לאו דווקא מי שצועק, אומר אחריי או מדבר הכי הרבה, בהרבה מצבים המנהיג הוא זה שאומר וואלה יש לו אחלה רעיון בואו נלך אחריו. כל אחד יכול להיות מנהיג בצוות גם אם הוא לא מונה לכך– קוראים להם המנהיגים מבפנים – צה"ל מחפש כאלה בכל הצוותים והמחלקות.

החלק הבא חובה להכניס בדיון:

בסדר, הדוגמא בסרטון היא דוגמא יחסית בנאלית, בואו נרים קצת את הרמה, אני אתן לכם דוגמא ואתם תגידו לי אם זה צוות או קבוצת אנשים:

  • קבוצת כדורסל – צוות או קבוצת אנשים?
  • האוהדים של קבוצת הכדור סל ? צוות או קבוצת אנשים?

אין תשובה חד משמעית, יש כאן מקום לדיון אמיתי ומעמיק – למשל קבוצת כדורסל הם לחלוטין צוות אבל מה לגבי הזמן שהם מחוץ למגרש? האם הם עדיין צוות? מצד אחד לא, מצד שני המעשים שלהם מחוץ למגרש ומערכות היחסים שלהם מחוץ למגרש בוודאות ישפיעו עליהם גם כשיהיו על המגרש.
גם האוהדים במגרש יש להם מטרה משותפת – להרים את הקבוצה שלהם ולהשפיע עליהם לטובה – רואים הבדל בין משחקי בית לחוץ כאשר הגורם המשמעותי זה האוהדים, הם תלויים אחד בשני כדי ליצור את הרמוניית העידוד ועוצמת העידוד… האם האוהדים וקבוצת הכדורסל ביחד הם צוות או קבוצת אנשים?

  • מה לגבי האוהדים כאשר הם יוצאים לחניה? האם הם צוות או קבוצת אנשים? ( שם הם כבר בוודאות קבוצת אנשים)