כל הכיתה עומדת במעגל, עם העיניים לרגליים שלהם. המנחה עומד מחוץ למעגל ונותן הנחיות. כשהוא אומר רגליים, כל התלמידים מסתכלים על הרגליים של עצמם. כשהמנחה אומר עיניים – כל תלמיד מישיר מבט לעיניים של תלמיד אחר.

המטרה של הכיתה היא לאסוף כמה שיותר נקודות. איך הם עושים את זה? כל החלפה של זוג שמתחלף בלי שמפריעים לו, מזכה את הכיתה בנקודה.

כשהמנחה אומר רגליים – כולם מסתכלים על הרגליים שלהם. כשהמנחה אומר עיניים: כל אחד מהתלמידים צריך ליצור קשר עיניים עם תלמיד אחר. התלמידים יכולים (ואף מומלץ להם) להזיז את המבט מאחד לשני.

כאשר נוצר קשר עין עם תלמיד אחר – הזוג צריך להחליף מקום זה עם זה. אבל על מנת לזכות בנקודה, צריך להחליף מקום רק כשהמעגל ריק. אם שני זוגות מתחילים להחליף מקום בו זמנית, הם מאבדים את הנקודה שלהם ומתחיל סבב חדש.

כלומר – על המשתתפים להיות ערניים לסביבה על מנת לצבור נקודות.

טיפים:

  • קשר עין לא רק עם זה שאתם מחליפים איתו מקום, אלא עם כל הכיתה.
  • נסו להבין בין השורות מה התכנית של כל אחד מחברי הכיתה (האם מישהו ייצר קשר עין עכשיו עם מישהו אחר והם עוד שנייה יכנסו למעגל?)
  • מה עדיף? לעשות את הכניסה למעגל בצורה מהירה לפני שמישהו אחר נכנס או שכדאי לחכות ולראות מה השאר מתכננים?